วันอาทิตย์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2553

ดอกใบเตย

ใบงาน
การพับดอกไม้ด้วยใบเตย

ขั้นตอนวิธีทำ

1.เก็บใบเตยมาจากต้น เลออกจากช่อ ล้างให้สะอาด ดังรูป
2.นำใบเตยมาทีละใบ ค่ำใบเตยลง จากโคนใบยาว 3-5 นิ้ว พับกลับให้ทำมุม 45 องศา ดังรูป

3.พับใบเตยใบเดิมกลับให้ทำมุม 45 องศา ดังรูป


4.พับใบเตยใบเดิมกลับให้ทำมุม 45 องศา รอบโคนลงข้างล่างหมุนทวนเข็มนาฬิกา (หมุนไปทางขวามือ)จนปลายใบเตยเหลือ 1-2 นิ้ว ดังรูป
5.เก็บปลายใบเตยเหลือ 1-2 นิ้ว สอดใต้ รอยใบที่พับรอบโคน พับครั้งสุดท้าย ดังรูป


6.ได้ดอกไม้ใบเตย ทำดอกไม้ใบเตยให้ได้จำนวน 5-7 ดอก นำมาประกอบกันรวบผูกเป็นช่อ หรือทำทั้งช่อ เพื่อบูชาพระ ตกแต่งหรือ ใส่ในตู้เย็น ห้องนอน ห้องน้ำ หรือจำหน่าย หอมชื่นใจ ดังรูป